Drobne opóźnienia w płatności rat a BIK

Drobne opóźnienia w płatności rat a BIK

Punktacja BIK, czyli scoring Biura Informacji Kredytowej, to jeden z najważniejszych czynników wpływających na łatwość pozyskania finansowania w bankach Wpływ na nią ma wiele różnych wskaźników, jednak kluczowym jest terminowość płatności rat. Co do zasady drobne – nieprzekraczające 30 dniu – opóźnienia niby nie są brane pod uwagę przez analityków, jednak czy na pewno nie mają wpływu na nasz scoring?

Czym jest punktacja BIK

Punktacja BIK, czyli potocznie scoring, to nic innego, jak ogólna ocena kredytobiorcy tworzona przez algorytm wykorzystujący różne zmienne. Na jej podstawie większość systemów bankowych jest w stanie podjąć decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu kredytu czy pożyczki. Punktację BIK biorą pod uwagę także analitycy banków, np. podczas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny czy większy kredyt gotówkowy. Jak nie trudno się domyślić im wyższy scoring mamy, tym większe są nasze szanse na otrzymanie finansowania. Punktacja BIK ma także duże znaczenie względem samej oferty kredytowej. Jeśli nasza ocena punktowa jest wysoka, możemy oczekiwać lepszych warunków kredytowych, niż np. w sytuacji, gdy nasz scoring wynosi jedynie 45 pkt.

Co ma wpływ punktację BIK?

Przed wypunktowaniem najważniejszych czynników wpływających na punktację BIK musimy nadmienić, że do Biura Informacji Kredytowej wpływają wszelkie nasze zobowiązania zaciągnięte w bankach na terenie całego kraju. Pojawiają się tam także wszystkie zapytania kredytowe, które składamy oraz informacje dotyczące spoconych już kredytów. Całość odbywa się praktycznie automatycznie, a system działa na przepisach Prawa bankowego.

Na wskaźnik BIK wpływ mają przede wszystkim:

  • Terminowość płatności rat. Tym zajmiemy się dokładniej w dalszej części wpisu, ponieważ każde, nawet jednodniowe opóźnienie w płatności, będzie skutkowało przekazaniem takiej informacji do BIK.
  • Ilość aktywnych zobowiązań kredytowych. Im więcej kredytów, kart kredytowych, pożyczek, limitów odnawialnych posiadamy i im częściej korzystamy z pieniędzy banków, tym niższa będzie nasza punktacja.
  • Częstotliwość składanych wniosków. Ten czynnik także odgrywa duże znaczenie jeśli chodzi o ogólną ocenę punktową. Banki nie lubią osób, które często wnioskują o nowy produkt finansowy, ponieważ uważają, że taka osoba ma skłonność do nadmiernego zadłużania się.
  • Doświadczenie kredytobiorcy. Jeśli nie posiadamy zbyt długiego stażu kredytowego, nasza ocena punktowa także może zostać nieco obniżona. Im dłużej korzystamy z kredytów, im więcej już spłaciliśmy – bez częstego wnioskowania rzecz jasna – tym lepsza ocena punktowa.

Drobne opóźnienia w spłacie a punktacja BIK

Przyjęło się, że opóźnienia nieprzekraczające 30 dni nie mają wpływu na naszą ocenę punktową. Niestety, jednak nie jest to do końca prawda. Zauważmy bowiem, że terminowość płatności rat jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na naszą punktację. Fakt, że analitycy banków, np. podczas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny na lekkie, kilku czy kilkunastodniowe opóźnienia przymkną oko, a do badania naszej historii wykorzystają inne, nieco istotniejsze z perspektywy długoterminowego zobowiązania wskaźniki, jednak każde opóźnienie w spłacie będzie miało wpływ na naszą punktację.

Na przykładzie jednego z naszych klientów możemy z pełną stanowczością stwierdzić, że częste kilkudniowe opóźnienia, które pojawiły się w krótkim czasie, przesądziły o odmowie udzielenia drobnego finansowania, o które starał się nasz klient. Decyzja została podjęta przez algorytm, a klient został przez to potraktowany, jak nierzetelny kredytobiorca. Klient banku przez 5 miesięcy z rzędu spóźniał się jedynie 2-3 dni z ratą swojego kredytu, w tym czasie nie wnioskował zaś o żadne inne finansowanie. W ciągu 6 miesięcy punktacja BIK spadła mu o blisko 20 punktów, do poziomu 45/100. To wystarczyło, aby bank, w którym wnioskował o finansowanie, odmówił mu udzielenia pożyczki.

Tak! Drobne opóźnienia w spłacie rat, mają wpływ na punktację BIK

Nie sposób nie zgodzić się zatem ze stwierdzeniem, że częste, drobne opóźnienia w spłacie rat kredytów także rzutują na ogólną ocenę punktową, co ma duże znaczenie w przypadku starania się o kredyt z decyzją podejmowaną przez algorytmy banków. Te mają swoje niedoskonałości, jednak dość dobrze chronią interesy banków. I tak właśnie na nie trzeba patrzeć. Algorytmy nie zostały stworzone dla nas – klientów, a wyłącznie do przyśpieszenia podejmowania decyzji kredytowej i zminimalizowania kosztów obsługi. Fakt, decyzje automatyczne są wygodne także dla nas, ponieważ wzięcie kredytu bywa ograniczone do zaledwie kilku kliknięć, jednak – co widać na powyższym przykładzie – nie jest pozbawione wad.

Oczywiście klient, który się do nas zgłosił finalnie, nie miał żadnego problemu, aby otrzymać kredyt w innym banku, jednak musieliśmy w tym celu przeszukać instytucje, z nieco bardziej liberalną polityką kredytową względem punktacji BIK.

Pamiętajmy zatem, że nawet jednodniowe opóźnienie w spłacie raty, będzie widoczne w naszej historii kredytowej, a jeśli w krótkim czasie będzie ich wiele, może to znacząco wpłynąć na naszą ogólną ocenę punktową. Jeśli jednak w tym czasie będziemy potrzebowali dodatkowego finansowania, przed samodzielnym złożeniem wniosku o kredyt, warto skontaktować się z niezależnym ekspertem kredytowym, który pomoże znaleźć bank gotowy do udzielenia kredytu.

Zdjęcie główne: Andrea Piacquadio/Pexels

Komentarze są wyłączone.