Faktoring Lublin - bezpłatne porównanie

Faktoring Lublin - bezpłatne porównanie

Zarówno banki jak i inne instytucje finansowe (takie jak fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa i fundusze emerytalne, domy maklerskie) należą do kategorii instytucji nazywanych Instytucjami Zaufania Publicznego. Niestety nie oznacza to jednak, że wszystkim przedstawicielom tych instytucji możemy bezgranicznie ufać.

Działalność instytucji finansowych, określanych mianem instytucji zaufania publicznego objęta jest szczególnymi rygorami prawnymi, oraz poddana specjalistycznemu nadzorowi publicznemu. Jednak należy pamiętać, że podmioty te to przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w celu osiągnięcia zysku. W kontaktach z instytucjami finansowymi, klient spotyka osoby, które są ich przedstawicielami (np.: sprzedawcami czy pośrednikami). Ich zadaniem jest nakłonienie potencjalnego klienta do zawarcia umowy. Z zasady wynagrodzenie sprzedawcy uzależnione jest w całości albo w części od wyników sprzedaży. Pośród licznej rzeszy rzetelnych i profesjonalnych przedstawicieli instytucji finansowych możemy niestety również spotkać takich, którzy stosują nieuczciwe techniki sprzedaży, czy wywierania wpływu lub podejmują szereg innych działań, które mogą wprowadzić potencjalnego klienta w błąd i wywoływać mylne wyobrażenie, iż dany produkt finansowy jest korzystniejszy niż ma to miejsce w rzeczywistości. Jednocześnie z obserwacji poczynionych przez UKNF wynika, że klienci instytucji finansowych nie zawsze z należytą starannością podejmują decyzje finansowe. Poniższy materiał może okazać się pomocny w świadomym wyborze i korzystaniu z usług finansowych.

Jakie wnioski warto wyciągnąć?

- Klienci nie powinni bezkrytycznie przyjmować informacji przekazywanych przez przedstawicieli instytucji finansowych – informacje te zawsze należy skonfrontować z treścią dokumentów.
- Klienci nie powinni podejmować decyzji o zawarciu umowy wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez przedstawiciela instytucji finansowej.
- Decyzję dotyczącą zawarcia umowy klienci powinni podejmować przede wszystkim w oparciu o wnikliwą analizę wzoru umowy oraz wszelkich innych dokumentów, które będą regulować wzajemne prawa i obowiązki stron.

Źródło: knf.gov.pl

1 Comment

  1. Marta pisze:

    Oczywiście, że można, tylko trzeba umowę przeczytać albo udać się do doradcy finansowego lub prawnika ;)))