Na czym polega prolongata kredytu

Na czym polega prolongata kredytu?

Prolongata kredytu może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy wysokość miesięcznej raty staje się zbyt dużym obciążeniem dla kredytobiorcy. Wydłużając okres spłaty zobowiązania, zmniejszamy ratę kredytu, a tym samym zyskujemy więcej wolnych środków w domowym budżecie. Rośnie także nasza zdolność kredytowa, ale realnie wzrasta także łączna wartość kredytu. Na czym polega prolongata kredytu i co się z tym wiąże?

Czym jest prolongata?

Samo określenie prolongata nie dotyczy wyłącznie zobowiązań finansowych, a więc np. kredytów czy pożyczek. Zgodnie z Wikipedią, prolongata to termin, który pochodzi z łaciny i oznacza wydłużenie terminu wykonania jakiegoś zobowiązania. Na przestrzeni ostatnich lat termin ten nie ewoluował, jednak zwykle spotykany jest właśnie w przypadku umów kredytowych.

Na czym polega prolongata kredytu?

Prolongata kredytu polega na wydłużeniu terminu spłaty ciążącego na kredytobiorcy zobowiązania, a więc spłaci zaciągniętego długu. Za dług uznać możemy bowiem każdy kredyt, pożyczkę, limit odnawialny czy kartę kredytową. Pożyczając pieniądze czy to od banku, firmy pożyczkowej czy osoby prywatnej, popadamy w dług, który trzeba spłacić.

Prolongata terminu spłaty, a więc jego wydłużenie pozwala na przesunięcie daty zapadalności terminu zawartego w umowie i jest pomocna w dwóch sytuacjach.

Kiedy warto skorzystać z prolongaty kredytu?

Prolongata kredytu najczęściej ma miejsce wtedy, gdy kredytobiorca chce zmniejszyć wysokość miesięcznej raty kredytowej. Bank może zaproponować wydłużenie spłaty kredytu np. o kolejny rok czy dwa, co pozwoli na rozciągnięcie kwoty do spłaty na dłuższy okres, a tym samym większą ilość miesięcznych rat. Większa ilość miesięcy, to niższe raty, a tym samym większa przestrzeń w domowym czy też firmowym budżecie.

Kiedy warto skorzystać z prolongaty kredytu
Z prolongaty kredytu warto skorzystać, gdy rata kredytu jest zbyt dużym obciążeniem. Ekspert kredytowy Lublin.

Inną, także częstą przesłanką, do skorzystania z prolongaty, są tzw. wakacje kredytowe, które polegają na zawieszeniu konieczności spłacania rat kredytu np. przez okres trzech miesięcy. To dobre rozwiązanie, np. w przypadku utraty pracy, gdy nie jesteśmy w stanie regulować ciążących na nas zobowiązań. Wakacje kredytowe spowodują, że okres zapadalności zawarty w umowie kredytowej zostanie przesunięty o czas ich trwania, a więc dojdzie do przedmiotowej prolongaty.

Prolongata zwiększy wartość kredytu

Musimy pamiętać, że wydłużenie terminu spłaty zobowiązania kredytowego wpłynie na wysokość należnych bankowi odsetek. Te liczone są bowiem na podstawie wysokości posiadanego przez nas kapitału banku i okresu, w którym z niego korzystamy. Im dłużej dysponujemy pieniędzmi instytucji, tym większa będzie wartość należnych jej odsetek.

Najbardziej widoczne to jest przy zobowiązaniach długoterminowych i opatrzonych wysokimi wartościami, a więc np. kredytach mieszkaniowych. Z danych BIK wynika, że średnia wartość kredytu mieszkaniowego w 2021 roku wyniosła 330 tysięcy złotych. Jeśli spłatę tej kwoty rozciągniemy o kolejne kilka lat, trzeba liczyć się z tym, że wartość kredytu wzrośnie nawet o kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy. To naprawdę wiele!

Szukasz taniego kredytu mieszkaniowego? Skorzystaj z bezpłatnego porównania ofert wielu instytucji w jednym miejscu. Ekspert kredytowy Lublin ma dostęp do ofert banków z całej Polski.

Jak skorzystać z prolongaty kredytu?

Aby wydłużyć okres spłaty zobowiązania kredytowego, należy złożyć stosowny wniosek w banku, w którym posiadamy kredyt lub pożyczkę. Część z instytucji dysponuje przygotowanymi wzorcami takich dokumentów i udostępnia je na swoich stronach. Inne mogą oczekiwać wizyty w placówce, gdzie sprawą zajmie się pracownik banku, który jednocześnie przedstawi propozycje prolongaty i wskaże koszty, które się z nią wiążą.

Pamiętajmy w tym miejscu, że nie każdy kredyt będzie podlegał wydłużeniu terminu spłaty, ponieważ wiele zależy zarówno od naszych możliwości finansowych, jak i samej polityki banku. Może się zdarzyć, ze bank odmówi prolongaty, np. z uwagi na zbyt krótki okres, przez który kredyt był dotychczas spłacany. Przeszkodą może być także wiek kredytobiorcy lub inne czynniki, które bank uzna za znacznie zwiększające ryzyko kredytowe.

Refinansowanie czy prolongata?

Warto dodać, że alternatywą dla prolongaty kredytu w banku, w którym posiadamy kredyt, może być jego refinansowanie, czyli przeniesienie zobowiązania do innej instytucji finansowej, która zaoferuje np. niższe oprocentowanie kredytu. Takie rozwiązanie także skutecznie obniży wysokość miesięcznej raty. Refinansowanie kredytu również finalnie może skutkować wydłużeniem okresu trwania umowy, jednak na lepszych, niż dotychczasowe warunkach.

Wiele instytucji finansowych, kusząc nowych klientów ciekawszymi ofertami, jest gotowa do obniżenia oprocentowania, zejścia z prowizji czy wyeliminowania kosztów ubezpieczenia. Każdy z tych kosztów składa się zaś na wysokość miesięcznych rat, a przecież to one właśnie często skłaniają do wydłużenia okresu finansowania. Przed wydłużeniem okresu trwania umowy kredytowej w banku, w którym mamy już zaciągnięty kredyt, warto bezpłatnie porównać oferty innych banków, a pomóc w tym może niezależny ekspert kredytowy Lublin.

Zdjęcia: Syda Productions, vgajic / Canva.

Komentarze są wyłączone.