Do kiedy płaci się składki na ubezpieczenie pomostowe?

Do kiedy płaci się ubezpieczenie pomostowe

Do kiedy płaci się ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to z reguły wymagana przez banki polisa w przypadku kredytów mieszkaniowych. Czas niezbędny na dokonanie wpisu w księdze wieczystej wydłuża się nawet do roku, co powoduje, że banki muszą zabezpieczyć swoje interesy. Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe? Od kiedy i co najważniejsze, do kiedy płaci się składki pomostówki? Czy ten rodzaj zabezpieczenia jest niezbędny przy kredycie hipotecznym? Sprawdźmy.

Czy hipoteka jest niezbędna?

Większość kredytów mieszkaniowych w Polsce (ale nie tylko) zabezpieczonych jest tzw. hipoteką, a więc ograniczonym prawem rzeczowym wierzyciela (banku) na określonym składniku majątku dłużnika (kredytobiorcy) – w przypadku kredytów mieszkaniowych będzie to właśnie finansowana nieruchomość. Hipoteka jest jednym ze skuteczniejszych zabezpieczeń, co wynika przede wszystkim z faktu, że bank, jako wierzyciel hipoteczny, ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami w przypadku np. niewypłacalności kredytobiorcy czy nawet jego zgonu.

Hipoteka zabezpiecza także bank w sytuacji, gdyby kredytobiorca chciał sprzedać nieruchomość, ponieważ nie jest to możliwe bez zgody / wiedzy instytucji.

Jeśli dłużnik przestanie spłacać raty kredytu mieszkaniowego, bank w prosty sposób może przejąć nieruchomość, sprzedać ją i zaspokoić swoje roszczenia.

Ten rodzaj zabezpieczenia ma na celu także zapewnienie stabilności finansowej całej gospodarki, ponieważ banki udzielając kredytów mieszkaniowych na dużą skalę, tak naprawdę nie wykładają wyłącznie swojej gotówki, a w dużej mierze kreują ją na podstawie zawieranych z kredytobiorcami kontraktów (umów kredytowych).

Inne formy zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych

Prócz samej hipoteki banki robią, co mogą, aby zminimalizować ryzyko kredytowe, stąd też wiele z instytucji oczekuje, a niektóre także wymagają pewnych dodatkowych zabezpieczeń, którymi mogą być przede wszystkim przeróżne polisy. Do najczęściej stosowanych zaliczyć można m.in. ubezpieczenie na życie, które musi wykupić kredytobiorca, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, wymagane de facto przez Komisję Nadzoru Finansowego, jeśli wysokość wkładu własnego jest niższa niż 20 procent nieruchomości, ubezpieczenie mieszkania, np. na wypadek pożaru lub zalania oraz ubezpieczenie pomostowe. Tym ostatnim zajmiemy się nieco szerzej.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to dość szczególny rodzaj zabezpieczenia instytucji finansowych udzielających kredytów na zakup mieszkania, domu czy działki budowlanej. Polisa ta stosowana jest jednak wyłącznie na pewien czas, a dokładniej chodzi o okres pomiędzy uruchomieniem kredytu – wypłaty części lub całości środków – a ustanowieniem hipoteki w księdze wieczystej finansowanej kredytem nieruchomości.

Zauważmy bowiem, że w ostatnich latach, głównie przez znaczny popyt na mieszkania, czas potrzebny sądowi na dokonanie wpisu w księdze wieczystej znacznie się wydłużył i w praktyce wynosi już nierzadko nawet kilkanaście miesięcy.

W mniejszych miejscowościach może być krótszy i często zdarza się, że hipoteka wpisywana jest już nawet w ciągu miesiąca, jednak w dużych miastach, okres ten może przekraczać już nawet rok.

ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie pomostowe ma zabezpieczać interesy banku przed dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Ekspert kredytowy Lublin.

W tym czasie bank nie ma praktycznie żadnego zabezpieczenia, oprócz ewentualnych polis, jednak nie gwarantują mu one tego, co hipoteka. Jeśli kredytobiorca popadnie w problemy finansowe, bank będzie musiał dochodzić swoich roszczeń na równi z innymi wierzycielami, co skutkować może odzyskaniem jedynie części pożyczonej kwoty. W przypadku hipoteki wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo. Jeśli kredytobiorca mieszkanie sprzeda i roztrwoni pieniądze, bank może ich już nigdy nie odzyskać. Przykładów jest wiele, jednak cel ubezpieczenia pomostowego jest zawsze jeden – ochorna interesów banku.

Do kiedy płaci się ubezpieczenie pomostowe?

Co do zasady ubezpieczenie pomostowe opłacane jest od dnia wypłaty części lub całości kredytu mieszkaniowego do chwili dokonania przez sąd wpisu w księdze wieczystej mieszkania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których kredytobiorca obciążany jest składką nawet po tym terminie, co jest działaniem niezgodnym z prawem. Jeśli banki oczekuje od nas dodatkowych opłat na ubezpieczenie po wpisie hipoteki w KW, należy złożyć wniosek o zaprzestanie, a jeśli doszło do nadpłaty, o jej zwrot.

Koszt ubezpieczenia pomostowego

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie pomostowe zależna jest od wysokości udzielonego finansowania, a więc w dużej mierze także od wartości nieruchomości, a także bezpośrednio od czasu, w którym polisa obowiązuje. Im dłużej kredytobiorca czeka na wpis hipoteki do księgi wieczystej, tym większą wartość ubezpieczenia łącznie zapłaci. W większości banków koszt ubezpieczenia kształtuje się na poziomie 0,1 – 0,7 proc. wartości kredytu.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że średnia miesięczna składka na ubezpieczenie pomostowe wynosiła w Polsce w 2021 roku około 370 zł, co może być dużym obciążeniem dla wielu kredytobiorców zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe rosną praktycznie z miesiąca na miesiąc.

Poszukując kredytu hipotecznego, zawsze warto uprzednio porównać oferty różnych instytucji, w czym pomóc może doświadczony i niezależny ekspert kredytowy.

Zdjęcia: Robert Kneschke, thodonal via Canva.

Komentarze są wyłączone.