Kredyt samochodowy. Jakie zabezpieczenia stosują banki?

zabezpieczenia kredytu samochodowego

Jakie zabezpieczenia kredytu samochodowego stosują banki?

Rozważając zaciągnięcie kredytu samochodowego, trzeba liczyć się z tym, że banki będą wymagały zabezpieczenia ponoszonej “inwestycji”. Spowodowane jest to przede wszystkim niższymi kosztami kredytu, a także wyższą wartością i dłuższym okresem spłaty. Jakie rodzaje zabezpieczeń stosują banki w przypadku kredytów samochodowych? O tym w dzisiejszym wpisie.

Kredyt samochodowy a “kredyt na samochód”

Abyśmy mogli przybliżyć rodzaje zabezpieczeń, z jakimi można spotkać się w przypadku kredytów samochodowych, warto uprzednio w kilku zdaniach przybliżyć w ogóle samo pojęcie kredytu samochodowego. Wiele osób mylnie bowiem utożsamia kredyt samochodowy z kredytem gotówkowym na samochód, a są to zdecydowanie dwa różne produkty bankowe.

Kredyt gotówkowy na samochód to tak naprawdę zwykły kredyt konsumpcyjny (niecelowy), który nie jest udzielany na określony pojazd. Tylko kredytobiorca wie, na co przeznaczy środki. Udając się do banku po kredyt gotówkowy, nie przedstawiamy żadnych dokumentów związanych z autem, nie są wymagane także żadne zabezpieczenia – no, może poza ewentualnymi polisami.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytów celowych, a takim właśnie jest typowy kredyt samochodowy. Kredyt celowy oznacza nic więcej niż to, że środki udostępniane są przez bank wyłącznie na określony w umowie cel. W przypadku kredytów mieszkaniowych będzie to np. mieszkanie, działka budowlana lub dom, w przypadku kredytów inwestycyjnych określona w umowie kredytowej inwestycja. Podobnie jest w przypadku kredytów samochodowych – udzielane są wyłącznie na określony we wniosku kredytowym pojazd. Może to być zarówno samochód, jak i motocykl, quad, kemping etc.

Niskie koszty kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy cechują znacznie niższe koszty, niż w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których oferta banku jest zupełnie nieatrakcyjna, co powoduje, że faktycznych różnic praktycznie nie widać, ale są to sytuacje marginalne.

WAŻNE! Przed wyborem “pierwszej z brzegu” oferty kredytu samochodowego warto uprzednio porównać oferty wielu instytucji, w czym pomóc może niezależny ekspert kredytowy.

W większości przypadków osoby poszukujące finansowania mogą liczyć m.in. na niższe oprocentowanie, niższą marżę oraz znacznie niższą prowizję. Wynika to z faktu, że typowy, modelowy kredyt samochodowy jest obarczony zabezpieczeniem na finansowym przez bank pojeździe, co znacznie minimalizuje ryzyko kredytowe instytucji finansowej. Jakie to mogą być zabezpieczenia?

Kredyt samochodowy. Jakie zabezpieczenia stosują banki?

W polskiej bankowości zwykle mamy do czynienia z trzema rodzajami zabezpieczeń, które stosują banki w przypadku kredytów samochodowych. Są to m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, weksel in blanco oraz obowiązkowa polisa AC, która zwykle uzupełnia inną formą zabezpieczenia. Weksel in blanco jest stosowany zdecydowanie najrzadziej, ponieważ wyegzekwowanie z niego należności może być niemożliwe, gdy dłużnik ogłosi upadłość.

Rodzaje zabezpieczeń przy kredytach samochodowych
Rodzaje zabezpieczeń przy kredytach samochodowych. Ekspert kredytowy Lublin.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz zastawu rejestrowego. Stosując jedną z tych form, bank ma praktycznie pewność, że poniesione nakłady finansowe odzyska nawet w sytuacji, gdy dłużnik zbankrutuje.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest najchętniej wykorzystywanym przez instytucje finansowe sposobów na zabezpieczenie swoich środków w przypadku kredytów samochodowych. Polega ono na tym, że bank od dnia zakupu pojazdu staje się jego współwłaścicielem – w większej części – co, w sytuacji, gdy dłużnik przestanie spłacać kredyt, pozwoli bankowi na sprzedaż pojazdu i odzyskanie pieniędzy. Co ważne, bank nie będzie potrzebował na to zgody kredytobiorcy. Zastosowanie tej metody zabezpieczenia uniemożliwia sprzedaż pojazdu przez kredytobiorcę bez wiedzy / zgody banku. Każdy ze współwłaścicieli widnieje zaś w dowodzie rejestracyjnym.

Zabezpieczenia kredytu samochodowego – zastaw rejestrowy

Inną popularną metodą na zabezpieczenie interesów instytucji finansującej zakup pojazdu jest zastaw rejestrowy. Ta forma wymaga jednak stworzenia pewnej umowy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Niezbędne będzie także dokonanie wpisu o zastawie w rejestrze zastawów sądu rejonowego. Informacja o dokonaniu zastawu będzie odnotowana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, co także skutecznie uniemożliwi jego sprzedaż bez wiedzy / zgody banku.

Ubezpieczenie AC / cesja polisy

Obowiązkowe ubezpieczenie AC również ma za cel ochronę banku, ale także samego kredytobiorcy. Stosowana jest na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu będącego przedmiotem umowy kredytowej. Jeśli w następstwie nieszczęśliwego zdarzenia pojazd zostanie zniszczony lub skradziony, poprzez wykonanie cesji polisy AC na bank, instytucja otrzyma odszkodowanie. Warto podkreślić, że dzięki ubezpieczeniu AC chroniony jest także kredytobiorca, który nie będzie musiał dalej spłacać kredytu samochodowego, gdy pojazd zostanie trwale zniszczony lub skradziony.

Szukasz taniego kredytu samochodowego? Porównaj bezpłatnie oferty wielu banków z całej Polski. W doborze najlepszej pomoże niezależny ekspert kredytowy Lublin.

Zdjęcia: Antonio Diaz,

Komentarze są wyłączone.