Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Część osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w celu zakupu wymarzonego mieszkania, po jakimś czasie może zmienić plany życiowe, które wiązać się będą z potrzebą, a niekiedy także koniecznością sprzedaży mieszkania. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy można sprzedaż mieszkanie z kredytem hipotecznym? Jeśli tak, to jakie koszty się z tym wiążą i jak w ogóle przejść tę procedurę? O tym w dzisiejszym poradniku kredytowym.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to inaczej kredyt mieszkaniowy, który charakteryzuje się tym, że na finansowanej przez bank nieruchomości, dokonywany jest “zastaw”, zwany właśnie hipoteką. W praktyce wygląda to tak, że w księdze wieczystej np. mieszkania kredytobiorca widnieje jako właściciel, ale w innej rubryce zamieszczony jest wpis o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, która pożyczyła pieniądze na zakup lokum. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty kredytu, bank może przejąć tę nieruchomość. Jesteśmy zatem właścicielem danego mieszkania, jednak jest ono “zastawione” na poczet spłaty całego zaciągniętego zobowiązania. Co zatem w sytuacji, gdy nasze plany życiowe się zmienią? Co, gdy chcemy sprzedać mieszkanie, na które wzięliśmy kredyt hipoteczny?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Tak, można sprzedaż mieszkanie z kredytem hipotecznym i jest to dość często praktykowane zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pamiętajmy bowiem, że to, iż pożyczyliśmy od banku pieniądze na zakup nieruchomości, nie powoduje, że nie jesteśmy właścicielem danego mieszkania czy domu. Możemy nim “swobodnie” dysponować (teoretycznie), jednak w celu sprzedaży nieruchomości musimy przejść pewną procedurę, która się z tym wiąże. Pamiętajmy jednocześnie, że kupujący nie odkupi od nas mieszkania, na którym ustanowiona jest hipoteka, jeśli nie przedłożymy mu określonych dokumentów zwalniających zabezpieczenie.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – procedura

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym nie jest jakąś szczególną formą transakcji, odmienną od tej, z którą mamy do czynienia przy sprzedaży mieszkania nieobciążonego hipoteką. Oczywiście będziemy musieli pozyskać wcześniej kilka dokumentów, jednak o tym za chwilę. Transakcja sprzedaży mieszkania z kredytem wiązać się będzie zatem z koniecznością przeprowadzenia jej u notariusza, który dokona prawnego przeniesienia własności na kupującego.

Przed transakcją sprzedający musi jednak skompletować wymagane dokumenty, do których zaliczyć możemy promesę banku dotyczącą możliwości wykreślenia hipoteki po spłacie zobowiązania, a gdy zostanie ono już spłacone także list mazalny, który przedłożymy w wydziale ksiąg wieczystych. Na tej podstawie możliwe będzie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej mieszkania.

Co do zasady zgoda banku na sprzedaż mieszkania z kredytem nie jest wymagana, jednak w sytuacji, gdy kredyt posiada jakieś opóźnienia w płatnościach, banki mogą wymagać wcześniejszej ich spłaty.

Aby otrzymać od banku promesę, należy udać się do oddziału i wnieść o wystawienie takiego dokumentu. Niektóre instytucje udostępniają taką możliwość online. Promesa ważna jest 30 dni i tyle też będziemy mieli czasu na dopełnienie pozostałych formalności związanych ze sprzedażą mieszkania z kredytem hipotecznym.

Sprzedaż mieszkania z hipoteką – krok po kroku

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym zacząć należy od odwiedzenia banku i sprawdzenia aktualnego salda zadłużenia. Jeśli widnieją jakiekolwiek zobowiązania przeterminowane, spłaćmy je.

Zakładając, że na nasze mieszkanie znalazł się już kupiec, musimy wystąpić do instytucji finansującej o wystawienie promesy dotyczącej możliwości wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej po spłacie zobowiązania.

Następnie należy podpisać z kupującym akt notarialny przeniesienia własności. W sytuacji, gdy kupujący także będzie posiłkował się kredytem hipotecznym, należy zawrzeć wcześniej umowę przedwstępną, która pozwoli mu na pozyskanie finansowania i da czas na przejście całej procedury.

Jeśli kupujący finansuje zakup kredytem, bank udzielający mu finansowania przeleje środki na rachunek banku, w którym masz kredyt hipoteczny. Ewentualna nadwyżka trafi na Twoje konto.

Na zakończenie niezbędne jest pozyskanie przez Ciebie listu mazalnego, na podstawie którego dokonacie usunięcia wpisu o hipotece z księgi wieczystej mieszkania.

Sprzedaż mieszkania z hipoteką – koszty

Ze sprzedażą mieszkania z kredytem hipotecznym nie wiążą się zasadniczo żadne koszty dodatkowe, inne niż te, którymi może być obarczona każda tego typu transakcja. Należy pamiętać o tym, że w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od dnia zakupu, możemy zostać obciążeni podatkiem dochodowym. W sytuacji, gdy udało nam się sprzedać mieszkanie drożej, niezbędne będzie także uiszczenie podatku dochodowego w wysokości 19 proc. od zysku.

Nie możemy zapomnieć także o tym, że dodatkowe koszty mogą powstać jednak od strony samego kredytu. Zaliczyć do nich możemy np. prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, która dość często praktykowana jest przez banki. Aby tego uniknąć najlepiej jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania, znaleźć taki banki, który nie będzie oczekiwał dodatkowych opłat. Pomóc w tym może m.in. niezależny ekspert kredytowy, który ma dostęp do ofert wielu banków i dokona bezpłatnego ich porównania.

Zdjęcie główne wpisu „Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym”: Pexels

Komentarze są wyłączone.