Mieszkanie Plus Lublin Doradca Kredytowy

Kredyt Rodzina na Swoim w Lublinie

W ramach programu finansowego wspierania rodzin w nabywaniu własnego mieszkania od 2006 roku rząd oferuje dopłaty do zaciąganych kredytów hipotecznych spełniających określone warunki. Program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych o nazwie Rodzina na Swoim cieszy się od tego czasu coraz większym powodzeniem wśród kredytobiorców.

Istota programu Rodzina na Swoim

Dopłaty rządowe do kredytu dotyczą spłacanych rat. Na raty kredytu składają się dwie części: kapitałowa i odsetkowa. Pierwsza z nich to część pożyczonej od banku kwoty, druga to odsetki, które zostały naliczone przez bank. Dopłata rządowa wynikająca z uczestnictwa w programie kredyt rodzina na swoim dotyczy właśnie tej drugiej części spłacanej raty. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ w początkowym okresie spłaty część odsetkowa stanowi zasadniczy element płaconej przez kredytobiorcę raty kredytu, podczas gdy część kapitałowa jest tylko niewielką jej częścią.

Kredyt na preferencyjnych zasadach przyznawany jest na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym albo na budowę lub zakup domu. Może on być także przeznaczony na taką rozbudowę już istniejącego budynku mieszkalnego, która umożliwi wydzielenie powierzchni użytkowej będącej odrębną nieruchomością.

Zaciągniecie kredytu z rządową dopłatą możliwe jest pod pewnymi warunkami, które dotyczą osób zaciągających kredyt, samego kredytu i dopłaty, jak i nieruchomości mieszkaniowej, którą kredytobiorcy zamierzają nabyć za środki uzyskane z preferencyjnego kredytu.

Dla kogo kredyt z dopłatą?

Bardzo ważnym wymogiem odnośnie udzielania kredytów Rodzina na Swoim jest to, że mogą się o nie ubiegać jedynie małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci niepełnoletnie lub pełnoletnie (do ukończenia 25 roku życia) pobierające naukę. O kredyt z dopłatą rządową może także ubiegać się osoba, która wychowuje dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (nie jest w tym przypadku brane pod uwagę kryterium wieku dziecka). Dodatkowo wyżej wymienione osoby mogą starać się o kredyt razem z krewnymi, po to, by wspólnie została osiągnięta zdolność kredytowa, gdyż także w przypadku przyznawania kredytu preferencyjnego posiadanie przez potencjalnego kredytobiorcę zdolności kredytowej jest dla banku kluczowe. Innym wymogiem dotyczącym osób planujących zaciągnąć kredyt z dopłatą jest nieposiadanie nieruchomości mieszkaniowej w dniu zawarcia umowy kredytowej.

Warunki związane z kredytem i dopłatą

Dopłaty zostały przewidziane tylko dla tych kredytów, które są udzielane w złotówkach. Dopłaty w programie Rodzina na Swoim stanowią 50 % odsetek od podstawy naliczenia dopłaty, którą z kolei można wyliczyć na podstawie ustawy o finansowym wsparciu rodzin. Na dopłaty można liczyć przez początkowe osiem lat spłacania kredytu.

Warunki związane z nieruchomością

Kolejny warunek związany jest z powierzchnią domu lub mieszkania. W przypadku mieszkania jego powierzchnia nie może przekraczać 75 m2, a w przypadku domu 140 m2. Nieruchomość musi też znajdować się na terytorium Polski. Warunkiem udzielenia kredytu mieszkaniowego jest także cena lokalu lub domu, która nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu lub domu i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lokalnych.

Dzięki kredytom z dopłatą rządową łatwiej jest zakupić mieszkanie lub dom i spłacać zobowiązania finansowe wobec banku. Pamiętać jedynie należy o porównaniu ofert udzielania kredytu preferencyjnego w poszczególnych bankach.

1 Comment

  1. max pisze:

    Świetny program, szkoda, że nie kontynuowany w następnych latach…